Založenie európskej akciovej spoločnosti rýchlo a komfotne.

Európska akciová spoločnosť je typ podnikania, ktoré prináša hneď niekoľko výhod. Európsku akciovú spoločnosť je možné založiť v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie a v danom štáte bude tiež zapísaná v obchodnom registri. Výhodou takejto formy akciovej spoločnosti môže okrem iného byť aj jednoduchšie podnikanie v rámci priestoru Európskej únie. Ak tiež plánujete presunúť svoje podnikanie mimo svojho štátu, urobíte tak oveľa jednoduchším spôsobom ako pri klasickej akciovej spoločnosti. Sídlo európskej akciovej spoločnosti len zmení svoju adresu bez toho, aby musela spoločnosť zaniknúť a nanovo vzniknúť v inom štáte. Spoločnosť však nesmie byť aktuálne v likvidácii alebo v procese rušenia, či v stave platobnej neschopnosti. S európskou akciovou spoločnosťou môžete tiež podnikať vo viacerých členských štátoch EU naraz. Prináša to väčšiu flexibilitu a mobilitu v rámci jednotného európskeho trhu. Aby ste mohli európsku akciovú spoločnosť založiť, je potrebné mať sídlo a ústredie registrované v jednej krajine. Základné imanie pri zakladaní európskej akciovej spoločnosti je 120 000 EUR. Vaša firma musí mať zastúpenie prostredníctvom pobočiek alebo dcérskych spoločností aj v iných krajinách EU.

Euro

Európsku akciovú spoločnosť je možné založiť niekoľkými spôsobmi. Zlúčením najmenej dvoch akciových spoločností zo sídlom v rôznych krajinách EU, vytvorením európskej holdingovej spoločnosti, založením dcérskej akciovej spoločnosti, či transformáciou klasickej akciovej spoločnosti. Ak plánujete založiť akýkoľvek typ akciovej spoločnosti, je dobré obrátiť sa na odborníkov v tejto oblasti, aby vám pomohli, prípadne poradili s jednotlivými krokmi.

Biznis

Založiť akciovú spoločnosť si môžete prostredníctvom portálu ezmluva.sk. Zaoberajú sa okrem iného aj poradenstvom v oblasti práva, daní aj zákonov. Svoju pozornosť zameriavajú najmä na malých a stredných podnikateľov, ale aj všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc s akýmikoľvek otázkami v danej oblasti. Prostredníctvom ezmluvy.sk si môžete pohodlným spôsobom nechať založiť svoju spoločnosť, vykonať zmeny týkajúce sa spoločnosti, predaj spoločnosti. Ušetríte tým jednak čas, zbavíte sa mnohých administratívnych úkonov a taktiež určitej časti poplatkov. Vy sa tak môžete pokojne sústrediť na vaše podnikanie.