Výhody LED osvetlenia

Na rozdiel od žiaroviek (žiariviek i) v LED elektrický prúd sa premieňa na svetlo, je teoreticky možné, aby sa takmer bezstratové. Nehreje toľko ako stará žiarovka. Tam sme viac hriali ako svietili! LED dióda s potrebným chladičom trochu ohrieva, čo ho robí nenahraditeľným pri mnohých aplikáciách. LED dióda produkuje žiarenie v úzkej časti spektra, jeho farba je čistá a oceňovaná dizajnérmi. LED je silná v tom zmysle, že vraj v životnosti môže dosiahnuť 100 tisíc hodín, čo je takmer 100-krát väčšia než u klasických žiaroviek; a 5-10 krát viac ako žiarivka. Svetlo vyžarujúca dióda je elektrický spotrebič s nízkym napätím, čo znamená, že je bezpečný-.

obvod

Má LED diódu nevýhody?

Doteraz je nevýhodou LED jedna: vysoká cena. Cena jedného dnešného svetla vyžarovaného LED je 100 krát vyššia ako cena halogénovej žiarovky. Odborníci však tvrdia, že tento rozdiel sa v najbližších rokoch zníži o 10 krát.
Na začiatku sa LED diódy používali iba na indikáciu. Na osvetlenie LED neboli ešte vhodné – bolo treba sa naučiť, ako vyrábať biele LED diódy, zvyšovať ich jas alebo presnejšie svetelný výkon.

Čo určuje životnosť LED a aký je účinok na zdravie?

  • Je všeobecne akceptované, že LED diódy sú extrémne trvanlivé, čo vôbec nie je celkom pravda. Čím viac prúdu prechádza LED počas prevádzky, tým vyššia teplota a rýchlejšie starnutie LED. Preto životnosť silných diód emitujúcich svetlo je kratšia ako životnosť signálu s nízkym výkonom a v súčasnosti predstavuje 20 až 50 tisíc hodín. Starnutie je vyjadrené predovšetkým znižujúcim sa jasom. Ak sa jas zníži o 30% alebo polovicu, LED by sa mala vymeniť.

osvětlení

  • Stárnutie LED je navzájom prepojené nielen so znížením jasu, ale aj so zmenou farby. Dnes neexistujú štandardy, ktoré by poskytli príležitosť kvantitatívne vyjadriť zmenu farby LED v procese starnutia a porovnať s inými zdrojmi.

  • Neexistujú žiadne údaje o škodlivých účinkoch LED na ľudské oko. Existujú predpoklady na skutočnosť, že čoskoro sa skúmal vplyv svetelných diód na videnie