VZDELÁVANIE A AKTÍVNY ŽIVOT SENIOROV

Aj seniori v našej spoločnosti si zaslúžia kvalitný a aktívny život. V seniorskom veku je už vzdelanie len vecou dostupných finančných prostriedkov a vecou osobného záujmu. Seniori, ktorí chcú a majú záujem sa môžu vzdelávať a viesť aktívny život, ktorý má pre nich množstvo výhod. Edukačné aktivity v tomto veku sú veľmi prospešné. Ide o získavanie nových informácií, nových priateľov.
A povedzme si úprimne, každý človek je rád aktívny a prospešný.

Prostredníctvom takýchto aktivít  sa človek pozitívne naladí v otázke budúcnosti, udržiava si fyzicky aj psychicky dobrý stav, zostáva aj v staršom veku v aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, prispieva k integrácii do spoločnosti a podieľa sa aj na medzigeneračnom porozumení.
elegantní dáma v letech
MOŽNOSTI VZDELÁVANIA A AKTIVÍT
1.      Univerzity tretieho veku– ponúkajú seniorom rôzne aktivity a vzdelávacie programy. Štúdium na univerzite tretieho veku je len záujmové. Jej absolvent sa nemôže popýšiť žiadnym titulom.
Skúšky nie sú porovnateľné s tými na klasickej univerzite. Zvyčajne neslúži ani na získanie lepšieho pracovného miesta. Ale čo je podstatné slúži k spokojnosti.
učebna s počítači
2.      Akadémia tretieho veku– ide o združovanie seniorov. Ich základnou činnosťou je vzdelávanie. Cykly sú väčšinou viacsemestrálne, ale môžu byť aj krátkodobého charakteru k aktuálnym otázkam.
3.      Kluby dôchodcov– vytvárajú priestor pre stretávanie sa seniorov. Ich cieľom sú spoločné záujmy. Seniori sa môžu venovať rôznym aktivitám, spievajú, robia ručné práce, dokonca poznávacie zájazdy.
brýle na otevřené knize
4.      Dobrovoľníctvo– chápeme ho ako istú formu participácie ľudí do spoločnosti. Môžu ho robiť ľudia, ktorí nemajú ľahkú možnosť sa zamestnať, alebo ho robiť popri práci. Dobrovoľníctvo je vhodnou voľbou aj pre seniorov, pretože má svoje výhody. Na jednej strane podporuje participáciu a solidaritu, na druhej strane sa senior cíti potrebný a získa množstvo nových skúseností a zručností.