Youtube chystá zmeny

Ak ste v posledných dňoch nedostali email od spoločnosti Youtube, priamo na tento web, alebo čítajte ďalej.

V prvom rade treba uviesť, že plánované zmeny nemajú nič spoločné s nedávnou udalosťou, teda schválením článku jedenásť a trinásť. Ide o zmeny, ktoré sa stále raz za čas dejú. Zmeny, by mali v podstate slúžiť na zlepšovanie transparentnosti a taktiež komunikácie.

youtube.jpg

Prvou zo zmien, bude zrozumiteľnejší text zmluvných podmienok. V informačnej správe je doslova uvedené, že aj keď ide o právny dokument, mal by byť zrozumiteľný aj pre úplného laika. Túto novinku môžeme hodnotiť nepochybne kladne. Povedzme si úprimne, kto rozumie všetkým právnym výrazom v takýchto dokumentoch?
Po novom sa taktiež bližšie a podrobnejšie dozviete aj to, aké súhlasy, teda licenciu, dávate tejto spoločnosti pri nahraní videa. Nemusíte sa ničoho obávať. Nejde o žiadne nové, či doplňujúce povolenia. Len im budete o čosi lepšie rozumieť.
Ako sme spomenuli už na začiatku, tieto zmeny nemajú žiaden súvis s článkom trinásť a jedenásť a ani s GDPR. Pravidlá ochrany súkromia teda ostávajú také, aké boli doteraz.

interakcie.jpg

Ďalšou novinkou bude aj o čosi iné fungovanie webu. Tak napríklad, po novom už k videám nebudete vkladať popisy. Na miesto toho, však pribudne miesto na lepší a podrobnejší popis obsah videí.
Youtube sľubuje aj lepšiu transparentnosť a komunikáciu. Podľa informácii, ktoré sa píšu v spomínanom emaily, pôjde o rôzne odkazy na stránky, kde sa budete môcť lepšie zoznámiť so službou ako takou. Nájdete tu aj linky odkazujúce na pravidlá služby a taktiež na centrum pomoci.
Nové zmluvné podmienky budú platné od polovice júla, konkrétne od dvadsiateho druhého júla 2019. V najbližšej dobe sa vám preto pri návštevách týchto stránok začnú zobrazovať informácie, kde budete môcť potvrdiť súhlas s týmito novými podmienkami. Ak vaše deti používajú službu Kids, vedzte, že nové podmienky prijímate aj v ich mene.