Čo všetko je potrebné k získaniu územného rozhodnutia?

Ešte pred samotným začatím stavania novej budovy alebo akejkoľvek inej stavby je nevyhnutné vyplniť a získať dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Dôvodom toho je hlavne to, že Stavebný úrad a iné inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou môžu udeliť územné rozhodnutie iba po získaní a preskúmaní stavebnej dokumentácie. Základným dokumentom, ktorý sa dokladá na Stavebný úrad je projekt alebo plán domu, bytu alebo rôznej ďalšej budovy, určenej na iné účely než je bývanie.

Projekt domu

Súčasťou správne a kvalitne vypracovaného projektu stavby by mali byť veci ako je kreslený alebo programovo zobrazený návrh s pôdorysom a nadhľadom, podkrovím, prvkami a materiálom, ktorý sa bude na stavanie využívať, obklady a izolačné prvky, vypracovanie technickej a bezpečnostnej správy a taktiež aj orientačné ceny. Individuálne sa podľa požiadaviek klienta alebo samotnej budovy môžu v rámci projektu, do neho zahŕňať aj 3D modely, nábytok a iné detaily, ktoré sa bežne v plánoch nenachádzajú. Takéto plány a návrhy vypracovávajú stavební projektanti, ktorí presne vedia to, akým spôsobom bude najlepšie rozložiť priestory daného projektu.

Stavebný projektant

Pokiaľ už máte od projektanta vypracovaný projekt vašej budúcej stavby, môžete sa obrátiť so žiadosťou o územné rozhodnutie na Stavebný úrad. Niekedy sa však môže stať, že budú od váš žiadať ešte splnenie iných podmienok, ale to všetko závisí podľa toho, kde a v akom okrese plánujete stavať. Náklady na vybavenie povolenia na začatie stavby by mali byť vo všetkých okresoch rovnaké, ale môže sa stať, že od vás budú vyžadované financie navyše, napríklad keď nestihnete proces stavania ukončiť do určitého dátumu alebo si rozmyslíte účel, pre ktorý bude budova používaná. Keď zrovna nemáte najlepšie skúsenosti s vybavovaním podobných záležitostí na úradoch, niektoré spoločnosti ponúkajú službu, ktorá všetko ohľadom získania územného rozhodnutia, vyrieši namiesto vás. Ušetríte tak veľa drahocenného času, ktorý môžete využiť na užitočnejšie činnosti.